http-www.monon_.monon_.orgrailpixs2njii_turntable2

1948. (Source: Tom Kepshire, monon.monon.org)

Similar Images

...